Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η ψωρίαση;

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες πολλές θεραπείες, τοπικές και συστηματικές, που έχουν ως κοινό στόχο την αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων της ψωρίασης και την επαναφορά των ασθενών σε μια φυσιολογική καθημερινότητα.

Η θεραπευτική προσέγγιση στην ψωρίαση είναι εξατομικευμένη. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε ασθενή γίνεται με βάση τη βαρύτητα της νόσου, δηλαδή την έκταση και τη σοβαρότητα, αλλά και με γνώμονα το συνολικό προφίλ του πάσχοντα, που περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, ο τρόπος ζωής, τυχόν συννοσηρότητες που υπάρχουν ή προσδοκίες, όπως για παράδειγμα η επιθυμία για τεκνοποίηση.

Κανένας ασθενής δεν θα πρέπει να απογοητεύεται ή να εγκαταλείπει την προσπάθεια για μια καλή ποιότητα ζωής. Η ψωρίαση είναι μια χρόνια νόσος με εξάρσεις και υφέσεις, γι΄αυτό και χρειάζεται διαρκή αντιμετώπιση και τακτική παρακολούθηση από τον ειδικό δερματολόγο. Ο δερματολόγος, αφού αξιολογήσει όλες τις παραμέτρους, μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις αντιμετώπισης με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες του καθενός.

Οι θεραπείες για την ψωρίαση περιλαμβάνουν την τοπική θεραπεία, τη φωτοθεραπεία και τη συστηματική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια, η  επιστημονική έρευνα πάνω στην παθοφυσιολογία της νόσου έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών νέων και αποτελεσματικών συστηματικών θεραπειών που καλύπτουν όλο το εύρος της νόσου και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες των ασθενών. Στόχος όλων των θεραπειών είναι η υποχώρηση των ψωριασικών βλαβών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

Για να μπορέσει η θεραπεία της ψωρίασης να αποδώσει, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία ασθενούς και ιατρού. Κάθε ασθενής αποτελεί μοναδική περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται θεραπευτικά. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες και τη θεραπεία, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση από τον δερματολόγο είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπιστεί η νόσος με επιτυχία και να παραμείνει ο ασθενής μεγαλύτερο διάστημα χωρίς δερματικές βλάβες.

  1. WHO. Global report on psoriasis 2016. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204417/1/9789241565189_eng.pdf (accessed Feb 2018).