Δείκτης Ποιότητας Ζωής - Δερματολογία

Στόχος αυτού του ερωτηματολογίου είναι να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο το δερματολογικό σας πρόβλημα επηρέασε τη ζωή σας ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Παρακαλούμε επιλέξτε μία απάντηση για κάθε ερώτηση πατώντας το αντίστοιχο τετραγωνάκι.

ΕΡΩΤΗΣΗ